Mikon Systems Company Scholarships
Scholarships

Bursa de Excelenta Mikon Systems

Dosarul de candidatura pentru bursa privata de studiu oferita de compania Mikon Systems se depune in fiecare an incepand cu anul in curs (pana la data de 24.12.2011) la sediul Mikon Systems si trebuie sa cuprinda urmatoarele documente:

 • copie a actului de identitate;
 • copie a actelor de studiu care sa ateste performantele studentului;
 • copie a foii matricole;
 • curriculum vitae care contine: datele de contact ale solicitantului bursei, activitatile si rezultatele semnificative (premiile obtinute, alte burse castigate, publicatii, stagii etc.);
 • acte privind situatia veniturilor (a solicitantului sau a tutorilor acestuia);
 • memoriu care sa contina motivatia si argumentatia solicitarii (o justificare a importantei si relevantei pregatirii respective pentru formarea si dezvoltarea profesionala a solicitantului);
 • doua recomandari din partea unor profesori de specialitate care sa sustina cererea solicitantului bursei.

Dupa caz, se vor anexa urmatoarele documente:

 • copii ale actelor doveditoare referitoare la situatia veniturilor candidatului si/sau turorilor sai;
 • copie a certificatului/certificatelor de deces;
 • copie a sentintei de divort (hotarare judecatoreasca) privind stabilirea pensiei alimentare;
 • copie a actului care sa ateste pensia de urmas.

Criterii de acordare pentru Bursa de Excelenta Mikon Systems:

 • anul 3 de studiu;
 • urmeaza cursurile Facultatii de Automatica si Calculatoare din cadrul Universitatii Politehnica Bucuresti, specializarea Automatica si Informatica Industriala;
 • prima forma de invatamant superior (sa nu fie la a doua facultate);
 • integralist;
 • nu este cuprins in alte programe de burse publice sau private (fac exceptie bursele de merit oferite de unitatile de invatamant);
 • media minima pentru ultimii 2 ani de invatamant peste 8;
 • rezultate deosebite in competitiile nationale si internationale.

Important: Situatia materiala a candidatilor reprezinta un criteriu de departajare.