Mikon Systems Services Environment and GIS
Environment and GIS
Environment and GIS Applications

Transport de vapori in zone nesaturate:

 • pre si post procesare a modelelor de transportare a vaporilor
 • redare in timp real
 • reprezentare animata

Modelare locatie:

Modelare locatie

 

Modelare Watershed:

Modelare Watershed

 

Reprezentarea suprafetei si a straturilor:

Reprezentarea suprafetei si a straturilor

 

Reprezentarea rezultatelor:

Reprezentarea rezultatelor

 

Generarea suprafetelor 3D - valori constante din valori masurate aleatoriu:

Generarea suprafetelor 3D - valori constante din valori masurate aleatoriu

 

Reprezentarea modelelor in timp real:

Reprezentarea modelelor in timp real

 

Reprezentarea modelelor in timp real:

Reprezentarea modelelor in timp real

Reprezentarea modelelor in timp real:

Reprezentarea modelelor in timp real

 

Sisteme de extractie a vaporilor din sol si a apei subterane:

 • reprezentare 3D a sistemului
 • interpretare avansata
 • reprezentare animata
 • efecte speciale

Sistem de extractie a vaporilor din sol in
locatia
Tranguch, aflata in Hazelton, S.U.A.:

Sistem de extractie a vaporilor din sol in locatia Tranguch, aflata in Hazelton, S.U.A.

Download animatie Download video - 1,54 MB

Sistem de extractie a apei subterane in
locatia
Tranguch, aflata in Hazelton, S.U.A.:

Sistem de extractie a apei subterane in locatia Tranguch, aflata in Hazelton, S.U.A.

 

 

Vizualizare 3D a distrubutiei substantelor chimice in sol:

 • conversia liniilor de contur topografice in suprafata tridimensionala
 • procesarea bazei de date a concetratiilor chimice
 • reprezentarea 3D stratificata a solului in zona sondelor
 • reprezentarea 3D a concentratiilor chimice in sol

Distributia benzenului in sol la FDA/MA:

Distributia benzenului in sol la FDA/MA

Download animatie Download video - 1,69 MB

Sectiune A-A' cross in sol la FDA/MA:

Sectiune A-A' cross in sol la FDA/MA

 

Distributia benzenului in apa subterana in locatia Tranguch, aflata in Hazelton, S.U.A.:

Distributia benzenului in apa subterana in locatia Tranguch, aflata in Hazelton, S.U.A.

 

 

GIS (Sisteme de Informatii Geografice)

Reprezentare GIS tipica:

Reprezentare GIS tipica

 

Analiza bazata pe contur:

Analiza bazata pe contur

 

Analiza Hillshade:

Analiza Hillshade

 

 

Aplicatie software pentru monitorizarea fluxului continuu de date de masurare:

 • model hidrografic pentru separare base flow-runoff
 • analiza statistica a datelor din istoric
 • definire bed profile
 • caracteristici de calibrare

Analiza hidrografica:

Analiza hidrografica

 

Profil relief si curbe de calibrare:

Profil relief si curbe de calibrare